Marie-José Wessels

Marie-José is opgeleid aan de Academie Beeldende Kunsten in Utrecht. In 1984 studeerde zij daar af in de richting monumentale vormgeving. Grote affiniteit was er altijd met de traditionele figuratieve beeldhouwkunst en dat zien we nog steeds in haar beelden terug. Veel waardering heeft zij voor het werk van beeldhouwers als Maillol, Rodin en Kaas en zij koestert grote bewondering voor de portretten van van Palland en ‘d Hont.

In aanvang werkt Marie-José vooral in klei en legt zij zich met name toe op vrouwelijke figuren en portretten. Maar na een leergang in het steenhouwen komt het hakken in natuursteen op de voorgrond te staan en kiest zij als onderwerp steeds vaker voor dieren. Anatomie, houdingen en bewegingen van het betreffende dier worden vooraf nauwkeurig bestudeerd en er worden verschillende modelstudies in was gemaakt. Dan volgt de keuze voor het materiaal. Kiest ze voor steen, dan begint er een lange periode, waarin met hamer, beitel, vijlen en schuurpapier het beeld ontstaat.

In 1989 ontving Marie-José Wessels de Pieter ‘d Hontprijs , twee jaar daarna de Gretha en Adri Pieckprijs en in 2017 De eerste Nederlandse Portretprijs in 3D . Naast particulieren en bedrijven die interesse hebben voor haar beelden, heeft Marie-José veel genoegen beleefd aan de belangstelling die de gemeente Utrecht voor haar werk toonde. Met veel plezier heeft zij in haar geboorte- en woonplaats een aantal beeldhouwwerken mogen plaatsen.